คุณเข้าชมลำดับที่

015857
Today
Yesterday
All days
11
16
15857

ผู้บริหาร

 

นอม  วรรณบริบูรณ์

สาธารณสุขอำเภอ

ประเมินทีม SRRT ...


Read More...

๑๒ สิงคม วันแม่แห่งช...

วันแม่แห่งชาติ 2556 (http://www.tlcthai.com/motherday/) วันแม่แห่งชาติปี 2556 (http://www.tlcthai.com/motherday/) นี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 และเป็นปีมหามงคลยิ่งเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 81 พรรษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล 81 พรรษาราชินี (http://www.tlcthai.com/motherday/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%88/) วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่ (http://motherday.tlcthai.com/)“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย


Read More...

กิจกรรมกาชาด...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ เปิดบู๊ทนิทรรศการของกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจสุขภาพโดยคลินิคไร้พุง นวดเท้าเพื่อสุขภาพ กิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้สโลแกน “ สุขภาพดี สร้างได้ ด้วยตัวเรา ” นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่า ในปีนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดบู๊ทนิทรรศการในนามของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในงานงานกาชาดและงานประจำปี จ.สงขลา ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 6 กรกฏาคม 2556...


Read More...
012
Joomla Templates - by Joomlage.com